PHP is_array() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 139 Okuma süresi: 1 dakika

is_array() fonksiyonu, bir değişkenin bir dizi (array) olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyon, değişkenin bir dizi olduğunu tespit ederse true (doğru) değerini döndürür; aksi takdirde false (yanlış) değerini döndürür.

Kullanımı

Aşağıda is_array() fonksiyonunun kullanımına örnek verilmiştir:

$degisken = array(1, 2, 3, 4, 5);

if (is_array($degisken)) {
echo "Değişken bir dizi.";
} else {
echo "Değişken bir dizi değil.";
}

Yukarıdaki örnekte, $degisken adlı değişken bir dizi olduğu için is_array() fonksiyonu true değerini döndürecektir. Bu durumda ekrana "Değişken bir dizi." yazısı yazdırılacaktır.

Eğer $degisken değişkenine başka bir veri türü atansaydı, is_array() fonksiyonu false değerini döndürecekti ve ekrana "Değişken bir dizi değil." yazısı yazdırılacaktı.

Özet

is_array() fonksiyonu, bir değişkenin dizi olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır ve true veya false değerleri döndürür.

PHP'de is_array() fonksiyonu önemli bir fonksiyondur ve dizi kontrolü yaparken sıklıkla kullanılır.

Benzer makaleler