PHP intval() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 235 Okuma süresi: 37 saniye

intval() fonksiyonu, bir değeri tam sayıya dönüştürmek için kullanılan bir PHP fonksiyonudur. Bu fonksiyon, verilen değeri tam sayıya dönüştürürken herhangi bir ondalık kısmı atar ve geriye tam sayı olarak döner.

Kullanımı

intval() fonksiyonunun temel kullanımı aşağıdaki gibidir:

$sayi = 3.14;
$tam_sayi = intval($sayi);
echo $tam_sayi;

Bu örnekte, $sayi değişkenine 3.14 değeri atanır ve intval() fonksiyonu kullanılarak bu değer tam sayıya dönüştürülür. Sonuç olarak, $tam_sayi değişkeni 3 olarak atanır ve ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler