PHP in_array() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 121 Okuma süresi: 43 saniye

in_array() fonksiyonu, belirtilen bir değerin bir dizide bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanımı:

in_array(aradığınız_değer, dizi, kesin_eşleşme)

Parametreler:

  • aradığınız_değer: Kontrol edilecek değer.
  • dizi: Kontrol edilecek dizi.
  • kesin_eşleşme (opsiyonel): Eğer bu parametre true olarak ayarlanırsa, değerlerin aynı türde olması gerektiğini belirtir.

İşlev, eğer aranan değer dizide bulunursa true değerini döndürür, aksi halde false döndürür.

$dizi = array("elma", "armut", "muz");
if (in_array("elma", $dizi)) {
    echo "Dizi içinde elma bulundu!";
} else {
    echo "Dizi içinde elma bulunamadı!";
}

Bu örnekte, in_array() fonksiyonu kullanılarak "elma" değerinin $dizi dizisinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve sonuç olarak "Dizi içinde elma bulundu!" mesajı görüntülenir.

Benzer makaleler