PHP implode() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 167 Okuma süresi: 53 saniye

implode() fonksiyonu, bir dizi öğeyi birleştirerek bir dize oluşturan bir PHP işlevidir.

Kullanımı:

implode(ayraç, dizi)

Açıklama:

implode() işlevi, bir dizi öğesini, belirtilen ayracı kullanarak birleştirerek bir dize oluşturur.

ayraç, birleştirilecek öğeler arasına yerleştirilecek olan dizedir. Bu parametre isteğe bağlıdır. Eğer belirtilmezse, varsayılan olarak boş bir dize kullanılır.

dizi, birleştirilecek olan dizidir. Bu parametre zorunludur ve bir dizi veya geçerli bir dizi nesnesi olmalıdır.

İşlev, dizinin öğelerini birleştirerek bir dize döndürür. Öğeler arasında ayracı ekler, ancak sondaki ayracı eklemez.

Aşağıda örnek bir kullanım gösterilmiştir:

$dizi = array('elma', 'armut', 'kiraz');
$dize = implode(', ', $dizi);
echo $dize;

Bu örnekte, $dizi dizisindeki öğeler virgül ve boşluk kullanılarak birleştirilerek $dize adlı bir dize oluşturulur ve ekrana yazdırılır.

Çıktı:

elma, armut, kiraz

Benzer makaleler