PHP header() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 47 Okuma süresi: 41 saniye

PHP header() fonksiyonu, HTTP başlıklarını göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonun çalışması için önce header() fonksiyonunun çalıştırılacağı sayfanın başında herhangi bir HTML kodu olmaması gerekir. Aksi takdirde fonksiyon çalışmayacaktır.

PHP header() Fonksiyonu Kullanımı

Aşağıdaki örnekte, header() fonksiyonu kullanılarak bir sayfanın yeniden yönlendirilmesi sağlanmıştır.

<?php
   header("Location:https://www.w3schools.com");
   exit;
?>

Eğer header() fonksiyonu ile yeniden yönlendirme yapılıyorsa, exit; komutu kullanılmalıdır. Aksi takdirde header() fonksiyonu çalışmayacaktır.

PHP header() Fonksiyonu ile HTTP Başlıkları Gönderme

Aşağıdaki örnekte, header() fonksiyonu kullanılarak bir sayfanın HTTP başlıklarının gönderilmesi sağlanmıştır.

<                

Benzer makaleler