PHP floor() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 91 Okuma süresi: 33 saniye

PHP floor() fonksiyonu, bir sayının en yakın tam sayıya yuvarlanmasını sağlar. Yani bir sayının tam sayı kısmını verir. Örneğin, floor(3.14) 3, floor(5.99) 5 gibi sonuçlar verir.

PHP floor() Fonksiyonu Kullanımı

Sözdizimi

floor(sayı);

PHP floor() fonksiyonu, bir sayının en yakın tam sayıya yuvarlanmasını sağlar. Yani bir sayının tam sayı kısmını verir. Örneğin, floor(3.14) 3, floor(5.99) 5 gibi sonuçlar verir.

Aşağıdaki örnekte, floor() fonksiyonu kullanılmıştır.

$sayi = 3.14;
echo floor($sayi);
// 3

Aşağıdaki örnekte, floor() fonksiyonu kullanılmıştır.

$sayi = 5.99;
echo floor($sayi);
// 5

Benzer makaleler