PHP floatval() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 180 Okuma süresi: 1 dakika

floatval() fonksiyonu, bir değeri ondalık sayıya dönüştürmek için kullanılan bir PHP işlevdir.

Kullanımı

Aşağıda floatval() fonksiyonunun kullanımına örnek verilmiştir:

<?php
$deger = "3.14";
$floatDeger = floatval($deger);
echo $floatDeger;
?>

Bu örnekte, $deger değişkeni "3.14" olarak tanımlanmış ve floatval() fonksiyonu kullanılarak bu değer ondalık bir sayıya dönüştürülmüştür. Sonuç olarak ekrana "3.14" yazdırılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

floatval() fonksiyonu aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  • Değişkenin içeriği sayısal bir ifade içeriyorsa, ondalık sayıya dönüştürülür.
  • Değişkenin içeriği boş bir dize ise, sonuç 0.0 olur.
  • Değişkenin içeriği sayısal bir ifade içermiyorsa veya hatalı bir format içeriyorsa, sonuç 0.0 olur.

Not: floatval() fonksiyonu, değişkenin içeriğini dönüştürürken düzgün ondalık sayı formatını tanır. Ancak, dize içeriğinde sayısal olmayan karakterler bulunuyorsa, bu karakterlerin değeri 0.0 olarak kabul edilir.

Örnek:

<?php
$deger1 = "3.14abc";
$floatDeger1 = floatval($deger1);
echo $floatDeger1; // Sonuç: 3.14

$deger2 = "abc";
$floatDeger2 = floatval($deger2);
echo $floatDeger2; // Sonuç: 0.0
?>

Yukarıdaki örnekte, $deger1 değişkeni "3.14abc" olarak tanımlanmış ve floatval() fonksiyonu kullanılarak bu değer ondalık bir sayıya dönüştürülmüştür. Sonuç olarak ekrana "3.14" yazdırılır.

Aynı şekilde, $deger2 değişkeni "abc" olarak tanımlanmış ve floatval() fonksiyonu kullanılarak bu değer ondalık bir sayıya dönüştürülmüştür. Ancak, dize içeriğinde sayısal olmayan karakterler bulunduğu için sonuç 0.0 olarak kabul edilir.

Benzer makaleler