PHP explode() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 148 Okuma süresi: 1 dakika

PHP explode() Fonksiyonu ve Kullanımı

Açıklama:

PHP explode() fonksiyonu, bir dizedeki karakterleri belirli bir ayraca göre bölen ve bir diziye dönüştüren bir işlevdir. Bu işlev, dizeyi istenen ayraçlara göre parçalara ayırarak verileri daha kolay işlememizi sağlar.

Sözdizimi:

array explode(string $ayrac, string $dize, int $limit = PHP_INT_MAX)

Parametreler:

  • $ayrac: Dizeyi bölen ayraç.
  • $dize: Parçalara ayrılacak olan dize.
  • $limit (isteğe bağlı): Parçalara ayrılacak maksimum eleman sayısı.

Dönüş Değeri:

Belirtilen ayraçla parçalara ayrılmış bir dizi döndürür. Eğer dize boşsa veya ayracı içermiyorsa, döndürülen dizi yalnızca dizeyi tek bir eleman olarak içerir.

Örnek Kullanım:

<?php
$dize = "Merhaba, Dünya! Nasılsınız?";
$parcalar = explode(", ", $dize);

foreach ($parcalar as $parca) {
echo $parca . "
";
}
?>

Çıktı:

Merhaba
Dünya! Nasılsınız?

Bu örnekte, explode() fonksiyonunu kullanarak $dize değişkenini ", " ayracına göre parçalara ayırdık. Ardından, elde edilen parçaları döngü aracılığıyla ekrana yazdırdık.

Benzer makaleler