PHP date() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 108 Okuma süresi: 54 saniye

PHP'de date() fonksiyonu, belirtilen biçimlendirme kuralına göre güncel tarih ve/veya saati döndürür.

Sözdizimi

date(format, timestamp);

Parametreler

format - Döndürülecek tarih ve/veya saatin biçimlendirme kuralı (opsiyonel).

timestamp - Dönüştürülecek tarih ve/veya saat (opsiyonel). Varsayılan olarak, güncel zaman kullanılır.

Not:

Eğer timestamp parametresi verilmezse, varsayılan olarak güncel zaman kullanılır.

Eğer timestamp parametresi verilirse, bu değer kullanılır.

Eğer timestamp parametresi geçersiz bir değer ise, varsayılan olarak güncel zaman kullanılır.

 

PHP'de date() fonksiyonu, belirtilen biçimlendirme kuralına göre güncel tarih ve/veya saati döndürür.

 

Sözdizimi

date(format, timestamp);

Parametreler

format - Döndürülecek tarih ve/veya saatin biçimlendirme kuralı (ops

Benzer makaleler