PHP count() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 142 Okuma süresi: 25 saniye

PHP count() Fonksiyonu ve Kullanımı

count() fonksiyonu, PHP dilinde bir dizinin veya bir nesnenin elemanlarının sayısını döndüren bir fonksiyondur.

Kullanımı

count($array) şeklinde kullanılır, burada $array dizin veya nesne adını temsil eder.

Örnek:

<?php
$mevsimler = array("İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar", "Kış");
$eleman_sayisi = count($mevsimler);
echo "Mevsimler dizisindeki eleman sayısı: " . $eleman_sayisi;
?>

Yukarıdaki örnekte, $mevsimler dizisindeki eleman sayısı count() fonksiyonuyla hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Benzer makaleler