PHP ceil() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 233 Okuma süresi: 36 saniye

ceil() fonksiyonu, bir ondalıklı sayıyı yukarıya yuvarlar ve sonucu en yakın tam sayı olarak döndürür.

Sentaks

ceil(float $sayi): float

Parametreler

$sayi: Yuvarlanacak ondalıklı sayı.

Dönüş Değeri

Fonksiyon, yukarıya yuvarlanmış olan sayıyı döndürür. Sonuç float türünde olacaktır.

Örnek Kullanım

<?php

$sayi = 3.14;
$yuvarlanmisSayi = ceil($sayi);
echo "Yuvarlanmış sayı: " . $yuvarlanmisSayi;
?>

?>

Yukarıdaki örnekte, $sayi değişkeni 3.14 olarak tanımlanmış ve ceil() fonksiyonu kullanılarak bu sayı yukarıya yuvarlanmıştır. Sonuç olarak "Yuvarlanmış sayı: 4" çıktısı alınacaktır.

Benzer makaleler