PHP array_slice() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 169 Okuma süresi: 1 dakika

PHP array_slice() Fonksiyonu ve Kullanımı

Fonksiyon Açıklaması:

array_slice() fonksiyonu, bir diziden belirli bir aralıktaki elemanları almak için kullanılır. Diziden başlangıç indeksini ve istenilen eleman sayısını belirterek, yeni bir dizi oluşturulur.

Sözdizimi:

array_slice(array $dizi, int $baslangic_indeksi, int|null $eleman_sayisi = null, bool $dizi_indeksleri_korunsun = false)

$dizi: Elemanları alınacak olan dizi.

$baslangic_indeksi: Elemanların alınmaya başlanacağı dizinin indeksi. Negatif bir değer kullanılması durumunda, dizinin sonundan geriye doğru indeks sayılır.

$eleman_sayisi (opsiyonel): Alınacak olan eleman sayısı. Eğer belirtilmezse, başlangıç indeksinden sona kadar tüm elemanlar alınır.

$dizi_indeksleri_korunsun (opsiyonel): Eğer bu parametre true olarak ayarlanırsa, dizi indeksleri korunur. Yani, yeni dizi oluşturulduğunda, indeksler sıfırdan başlamaz, orijinal dizideki indeks değerlerini korur.

Örnek:

<?php
$dizi = array('elma', 'armut', 'muz', 'portakal', 'çilek');
$sonuc = array_slice($dizi, 1, 3);
print_r($sonuc);
?>

Çıktı:

Array
(
    [0] => armut
    [1] => muz
    [2] => portakal
)

Yukarıdaki örnekte, $dizi adında bir dizi oluşturulmuş ve array_slice() fonksiyonu kullanılarak 1. indeksten başlayarak 3 eleman alınmıştır. Elde edilen sonuç, $sonuc dizisine atanmış ve ekrana yazdırılmıştır.

Benzer makaleler