PHP array_push() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 148 Okuma süresi: 42 saniye

array_push() fonksiyonu, PHP programlama dilinde bir diziye bir veya daha fazla eleman eklemek için kullanılan bir fonksiyondur.

Kullanımı

array_push() fonksiyonu şu şekilde kullanılır:

array_push($dizi, $eleman1, $eleman2, ...);

Parametreler

$dizi: Elemanların ekleneceği dizi.

$eleman1, $eleman2, ...: Eklenecek elemanlar.

array_push() fonksiyonu, belirtilen diziye parametre olarak verilen elemanları ekler. Eklenen elemanlar dizinin sonuna yerleştirilir.

Örnek kullanım:

<?php
$dizi = array("elma", "armut", "kiraz");

// Dizinin sonuna "muz" ve "üzüm" ekleyelim
array_push($dizi, "muz", "üzüm");

print_r($dizi);
?>

Çıktı:

Array
(
    [0] => elma
    [1] => armut
    [2] => kiraz
    [3] => muz
    [4] => üzüm
)

Yukarıdaki örnekte, önceden tanımlanmış olan $dizi adlı diziye array_push() fonksiyonu kullanılarak "muz" ve "üzüm" elemanları eklenir. print_r() fonksiyonuyla dizi içeriği ekrana yazdırılır ve sonuç görüntülenir.

Benzer makaleler