PHP array_pop() Fonksiyonu Ve Kullanımı

22 Haziran 2023 122 Okuma süresi: 32 saniye

PHP array_pop() Fonksiyonu ve Kullanımı

Açıklama

array_pop() fonksiyonu, bir diziden son elemanı çıkarır ve geri döndürür. Dizideki son elemanı siler ve dizi boyutunu bir azaltır.

Sözdizimi

array_pop($dizi)

Parametreler:

  • $dizi: İşlem yapılacak dizi.

Dönüş Değeri:

Çıkarılan son elemanı geri döndürür.

Örnek Kullanım

Aşağıdaki örnek, $sayilar adında bir dizi oluşturur ve array_pop() fonksiyonunu kullanarak diziden son elemanı çıkarır:

$sayilar = array(1, 2, 3, 4, 5);
$son_eleman = array_pop($sayilar);
echo "Çıkarılan eleman: " . $son_eleman;
print_r($sayilar);

Çıktı:

Çıkarılan eleman: 5
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)

Benzer makaleler