PHP abs() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 109 Okuma süresi: 38 saniye

PHP abs() fonksiyonu, sayısal değerlerin mutlak değerlerini alır. Mutlak değer, bir sayının pozitif ya da negatif olmasına bakılmaksızın gerçek değerini gösterir. Örneğin, -5 sayısının mutlak değeri 5'tir.

PHP abs() Fonksiyonu Sözdizimi

Aşağıdaki sözdizimi kullanılır:

abs(sayı);

Parametreler

sayı: Mutlak değer alınacak sayısal değer.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, sayısal değerlerin mutlak değerleri alınır:
<?php
   echo(abs(5));
   echo(abs(-5));
   echo(abs(5.5));
   echo(abs(-5.5));
?> 

Çıktı:

5
5
5.5
5.5

Aşağıdaki örnekte, sayısal değerlerin mutlak değerleri alınır:
<?php
   $x = -100;
   $y = 50;
   echo abs($x);
   echo abs($y);
?> 

Çıkt

Benzer makaleler