Proqramlaşdırmada Override nədir? Override-ın məqsədi nədir?

22 Fevral 2023 311 Oxuma müddəti: 1 dəqiqə

"Override" İngiliscə bir sözdür və "ləğv etmək", "əvəz etmək", "üstünlük qazanmaq" və ya "gözardı etmək" mənasını verir. Kompüter elmləri kimi bəzi sahələrdə, bir sinifin və ya metodun dəyişdirilməsi və ya yenidən təyin edilməsi üçün istifadə edilən bir terminoloji sözdür. Bu, proqramçıların mövcud bir sinifin və ya metodun xüsusiyyətlərini dəyişdirərək daha xüsusi və ya fərqli bir məqsəd üçün istifadə etmələrinə imkan verir.

Məsələn, bir sinifin xüsusiyyətlərini və ya davranışını dəyişdirmək üçün alt sinif və ya miras alan sinif yaratmaq, bir metodun yeni bir nümunəsini yaratmaq üçün ana sinifdə olan metodun yenidən təyin edilməsi və ya ləğv edilməsi (override) kimi hallarda "override" istifadə edilə bilər.

Bənzər məqalələr