Node.js ile MySQL Kullanımı | Basit Bir API Oluşturma

04 Mart 2023 972 Okuma süresi: 1 dakika

Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Node.js ve MySQL kullanarak nasıl GET, POST, PUT ve DELETE istekleri ile veritabanından veri alabileceğinizi, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yapabileceğinizi anlatacağım.

İlk olarak, Node.js'in popüler paket yöneticisi olan npm'i kullanarak gerekli bağımlılıkları yükleyeceğiz. Daha sonra MySQL veritabanına bağlanmak için bir bağlantı oluşturacağız. Verileri çekmek için GET isteği oluşturup, eklemek için POST isteği, güncellemek için PUT isteği ve silmek için DELETE isteği oluşturacağız.

GET isteği ile veritabanından veri çekerken, POST isteği ile yeni veri ekleyeceğiz. PUT isteği ile mevcut bir veriyi güncelleyebileceğiz ve DELETE isteği ile veritabanından veri sileceğiz.

Bu videoda, Express.js gibi Node.js kütüphanelerini kullanarak API oluşturma, HTTP istekleri ve MySQL sorgularını işleme, verileri işleme ve sonuçları JSON olarak döndürme konularını ele alacağız. Ayrıca, güvenlik konularını da kapsayacağız ve veritabanı ile ilgili hataları ele alma yöntemlerini de göstereceğiz.

Eğer Node.js ve MySQL ile çalışan bir uygulama geliştirmek istiyorsanız veya sadece bu teknolojiler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu video tam size göre!

Proje kodları: github.com/xeayal/nodejs-mysql


Benzer makaleler