createAsyncThunk - Redux Toolkit | createAsyncThunk ile API isteği nasıl yapılır?

23 Ocak 2023 1402 Okuma süresi: 1 dakika

Redux Toolkit içinde createAsyncThunk fonksiyonu, asenkron bir işlem yapmak için kullanabileceğiniz bir işlevdir. Aşağıdaki örnekte, bir kullanıcının adını almak için bir API çağrısı yapmak için kullanılmaktadır:

import { createAsyncThunk } from '@reduxjs/toolkit';
import axios from 'axios';

export const fetchUser = createAsyncThunk('users/fetchUser', async (name) => {
 const response = await axios.get(`https://api.example.com/users/${name}`);
 return response.data;
});

Bu işlev, users/fetchUser türünde bir aksiyon oluşturur ve geri dönüş değeri olarak API'den dönen verileri döndürür. Bu işlevi kullanmak için, bir users reducer'ı oluşturmanız ve bu aksiyonu işlemek için case eklemeniz gerekir:

import { createSlice } from '@reduxjs/toolkit';
import { fetchUser } from './usersSlice';

const usersSlice = createSlice({
 name: 'users',
 initialState: [],
 reducers: {},
 extraReducers: (builder) => {
  builder
   .addCase(fetchUser.pending, (state) => {
    // Handle the loading state
   })
   .addCase(fetchUser.fulfilled, (state, action) => {
    // Handle the success state
    state.push(action.payload);
   })
   .addCase(fetchUser.rejected, (state, action) => {
    // Handle the error state
   });
 },
});

Bu örnekte, fetchUser işlevi çağrıldığında, users/fetchUser_pending, users/fetchUser_fulfilled, veya users/fetchUser_rejected türünde aksiyonlar oluşur ve bunları işlemek için extraReducers kullanılmaktadır.

Benzer makaleler