Node.js ile MySQL veritabanı nasıl kullanılır?

27 Ocak 2023 323 Okuma süresi: 1 dakika

Node.js ile MySQL veritabanına bağlantı kurmak için "mysql" paketini kullanabiliriz. Bunun için ilk önce 'npm i mysql' komutunu kullanarak mysql paketini yüklememiz gerekmektedir. 
Devamında aşağıdaki kod bloğundakı gibi veritabanına bağlantı kurulup, SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE sorgularını kullana bilirsiniz.

const mysql = require('mysql');

// Veritabanı bağlantısını oluşturma
const con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "kullanici_adi",
 password: "sifre",
 database: "veritabani_adi"
});

// Veritabanına bağlanma
con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Veritabanına bağlandı!");

 // SELECT sorgusu
 con.query("SELECT * FROM tablo_adi", function (err, result, fields) {
  if (err) throw err;
  console.log(result);
 });

 // INSERT sorgusu
 var sql = "INSERT INTO tablo_adi (kolon1, kolon2) VALUES ('deger1', 'deger2')";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("1 kayıt eklendi");
 });

 // UPDATE sorgusu
 var sql = "UPDATE tablo_adi SET kolon1 = 'deger1' WHERE id = 2";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result.affectedRows + " kayıt güncellendi");
 });

 // DELETE sorgusu
 var sql = "DELETE FROM tablo_adi WHERE id = 3";
 con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log(result.affectedRows + " kayıt silindi");
 });
});

Benzer makaleler